מאמרים - נושאים העומדים לדיון בסדר יום הציבורי

מאמרים – נושאים העומדים לדיון בסדר יום הציבורי

לשון הרע , הוצאת שם רע יש מאה אחוזים שנאת חינם שמטרתו בכוונת זדון להחריב עולמו של אדם .
ולגרום שילעגו לאדם ולבזות אדם בכלי תקשורת , רשת חברתית ובין בני אדם ולפגוע בפרנסתו , בעברו ובעתידו אלוהים לא מרחם על האדם , לא בעולם הזה ולא בעולם הבא .

מורה תזמין ילד מפריע לשיחה אצל המנהל

אונס , חדירה פתאומית , מין מהיר, גמירה מהירה ?

הסיבה הבטחונית שנמכרו הצוללות למצרים .

הכרה ריבונית של ארצות הברית
דונלד טראמפ שקובע באופן מפורש שרמת – הגולן לא שטח כבוש ובבעלות מדינת ישראל , רגע היסטורי בעולם.

מדינת ישראל לא מוכנה למלחמה
תחזית , עשרות טילים אלפי הרוגים .

לא ראש ממשלה ולא 120 חברי כנסת ולא מאה גנרלים יצילו חיים במלחמה ממ”ד מציל חיים .
במידה ותיפתח מלחמה כוללת אזרחי ותושבי המדינה שאין להם ממ”ד יחפשו מחסה מטילים , הפעם כל המדינה לא חסינה מטילים .
חובה לחוקק חוק כי אין צורך בהסכמת בעלים במקרקעין בבניית ממ”ד ומרפסת שמש ובמידה ובעלים שמבקש להצמיד ממ”ד ומרפסת שמש לדירתו יפקיד תכנית הנדסה ויקבל היתר הבניה בתוך 5 ימים מיום הגשת התכנית ובעלים שרוצה להגיש התנגדות יפנה לבית המשפט רק בעילה תכנונית בלבד .
בניין שאין בו אפשרות להצמיד ממ”ד
לכל בעלי הדירות ואין בו מקלט , בעלי הדירות יהיו חייבים לבנות מקלט בבנין או בחצר הבית בתוך 3 חודשים והמדינה או מי מטעמה יתנו הלוואה לבעלי הדירות ולחילופין יהיה בעל דירה רשאי להוציא לפועל פרויקט תמ”א 38 ללא הסכמת בעלים וההצעה הזולה לתמ”א או למקלט תתקבל .
הזכות של כל בעל דירה להגן על החיים , הגוף שלו ושל בני משפחתו
מפני טילים ורעידת אדמה ולעלות את מחיר הדירה היא זכות יסוד ומי מפריע לממש זכות יסוד ראש הממשלה וחבי הכנסת שקבעו שחובה בהסכמת בעלים , הזוי ומזמין את שונאי שראל לשגר טילים ולהרוג את אזרחי ותושבי המדינה.
משה קירשטיין
moshe kirshtein

שופט לא פוסק דין צדק , הפרת ברית עם אלוהים .
כמו רצח . כמו אונס ,
כמו שהוציא לשון הרע חמור על בעל דין בכוונת זדון , כמו שגזל גזל חמור בעל דין .
כמו פצצה מתקתקת , סכנה קיומית .
פגיעה בטוהר ובקדושה של בית המשפט , חילול בית המשפט .
חמור יותר מפשע נגד האנושות שפוגע בכבוד האדם .
חמור יותר מרוצח שרוצח אנשים ללא כל סיבה ברחוב .
חמור יותר מכנופיה מופרעת שמרביצה באדם ללא סיבה .
רעל למערכת המשפט .
לא פחות חמור מהתנקשות בכל שופטי ישראל .
מעשה חמור שפוגע בכבוד של צדיק ומוציא עליו לשון הרע , מעליב ומבזה את השופט .
לא שווה את הנייר שעליו נכתב .
זה קורה לשופט שלא יושב בעדת אל ונותן ליצר הרע להשתלט עליו ולשבש את דעתו של השופט ולא מאפשר לשופט לשלוט במעשיו .
כי ידוע במקום שאין אלוהים השטן הוא השליט .
שופט שהיצר הרע השתלט עליו רוצח את הצדק לא פוסק צדק במשפט , פוסק פסק דין רקוב מהיסוד , הופך לעקום , לעיוור , גורם לשופט להתנהג ולפסוק כמו בהמה שאין לה שכל , פוסק פסק דין שאין בו אמת וצדק , פסק דין מפגר , הזוי , הבל הלוקה בחוסר סבירות קיצוני , אינפנטילי .
בגלל שהיצר הרע שולט בשופט , השופט מאבד כל רסן , הופך לחסר גבולות ששונא את התורה , שונא את אלוהים , שונא בעל דין שנאת חינם , בוגד במערכת המשפט , תוקע סכין בגב השופטים , בוגד במדינה ששלחה אותו לשפוט צדק , בוגד באמון הציבור ברשויות השלטון , יורק לבור ששותה ממנו .
שופט אין לו רישיון לרצוח צדיק , לגזול , להוציא כספים שלא כדין מצדיק ולגרום לצדיק להיות עני במשמרת שלו בבית המשפט .
שופט חייב לפסוק צדק תמיד ולא מתי שרוצה וחייב לרדוף אחרי הצדק בעצמו ולא להשאיר את המלאכה בידי בעל דין .
שופט חייב להתנהג באופן הולם ולא לפגוע באמון הציבור במערכת המשפט .
שופט יושב במשפט בעדת אל , לשופט יש אפשרות
לבחור באמת ובעשיית דין צדק ולא לשגות במסקנה מי אשם בדין , אם יבחר השופט באמת ובעשיית הצדק , ילמד השופט את הוראות החוק והפסיקה , וילמד את העובדות הנתמכות בראיות בתיק , במידה וישקול השופט שיקולים מקצועיים בלבד ולא יכניס השופט בשיקוליו יצר הרע , שנאת חינם לבעל דין ולעדים , יגיע השופט תמיד לחקר האמת ולעשיית הצדק ויגיע למסקנה מי אשם או זכאי וישפוט דין צדק .
ואם פסק השופט פסק דין שאין בו דין צדק , בחר השופט לא להגיע לחקר האמת והצדק בכוונת זדון .
או בחר השופט מרצונו ומשיקוליו להתנהג כרפה שכל , או שהשופט אינפנטיל, לא מקצועי ולא מתאים לעסוק במקצוע שעוסק בו שופט.
אם יש לשופט חרדת אלוהים ופחד מעונש מאלוהים וממי ששלח אותו לשפוט , לא יאפשר השופט לבעל דין לרמות ולהטעות אותו ,
ולא יסכים השופט להיות נשלט בובה על חוט במשפט על ידי בעל
דין שמטרתו להטות דין ולא יסכים השופט שבעל דין ירמה אותו וימכור לו ” סיפורי בדים ” ולא יסכים השופט שבעל דין יהרוס לו את החיים והכבוד ולא יסכים השופט לפתוח חשבון עם בורא עולם.
אם קם רשע , נוכל , רמאי , שקרן במשפט וצוהל בגלל שהצליח
להוליך שולל ולהטעות את השופט ולמכור לו סיפורי בדים , לוקשים והשופט לא פסק דין צדק ופסק הדין שופך דמים וקובר צדיק ומוציא כספים שלא כדין מצדיק בבית המשפט , חובה לשלוח את פסק הדין להישרף בגיהנום .
פסק דין מעוות ושגוי שהאמת לא תצמח ממנו הוא מעשה
החמור ביותר שעשה השטן , כי שופט שהוציא פסק דין מעוות
שאין בו כלום , שאין בו אמת ועשיית צדק , כמו לשפוך דמים של צדיק ,
פסק דין שהצדק לא תצמח ממנו רשע לאלוהים . רשע לאמת ולצדק , רשע לכל שופטי ישראל מהסיבה
כי פסק דין שאין בו אמת וצדק פוגע
באמון הציבור במדינה , במערכת המשפט ובכל שופטי מדינת ישראל ,
פסק דין שהופך צדיק לאשם , לעני ,
וגוזל ומוציא כספים שלא כדין מצדיק ללא כל עילה ועילה משפטית כלשהי זה באותו משקל שהשופט לקח אקדח וירה בבעל דין צדיק בדם קר .
ולמה יטעה שופט ולא ירדוף אחרי הצדק ולמה לא ישפוט השופט צדק למרות שיודע השופט כי פסק דין
שיצא מבית המשפט אינפנטיל , שגוי הזוי ומעוות ואין בו צדק ישלח את השופט לגיהנום .
השופט טועה ולא פוסק צדק רק מהסיבה שהשופט לא מבין שהתורה והמשפט סלע קיומנו ואין לשופט חרדת אלוהים ואין לשופט חרדת קודש למקצוע שעוסק בו , שופט .
ומהסיבה שהשופט יודע שלא יפוטר לאלתר אם יתברר כי פסק הדין
שגוי ואין בו צדק .
השופט שלא פוסק צדק בטוח כי ערכאה נוספת גם אם תשלח את פסק הדין המעוות שהצדק לא תצמח ממנו להישרף בגיהנום
לא תפגע בו כי יד רוחצת יד
והשופטים בערכאת הערעור יעצמו עיניים כאילו כלום לא קרה ולשופטים מותר לעשות הכול במשפט ואין עליהם סייג ואין דין ואין דיין .
השופט יודע כי ערכאת הערעור לא תקבע כי מקומו של השופט שלא פסק צדק וגרם לשפיכת דמים של צדיק והוציא מהצדיק כספים שלא כדין מקומו לא בבית המשפט .
חוק ענישה לשופטים יגרום לשופט לחרדת קודש לאלוהים , לחרדת קודש למקצוע שעוסק בו ויגרום לשופט לחפש את האמת ורק האמת וכל האמת בעשיית הצדק ללא שיקולים זרים ופסולים ולשפוט צדק .
אני אישית מאמין שכל יריבות בין אדם לאדם צריכה להתברר בבית דין תורה , הדיין יש לו חרדת אלוהים וחרדת קודש למקצוע שעוסק בו דיין ומחוייב לשפוט צדק ולרדוף אחרי הצדק ולפני כל החלטה ינקוט הדיין
משנה זהירות ויבדוק את עצמו מאה פעם ויותר וישמע את העדים כדי להשכיל מהם ומהראיות שבתיק כדי שחלילה לא יטעה הדיין בעשיית הצדק שיפגע בצדיק ובעצמו .
שופט שלא רודף אחרי הצדק ולא פוסק צדק , חובה להרחיק את השופט מלשבת בדין כי הוא רעל למערכת המשפט .
בית משפט שלא פוסק צדק הופך לטמא .
חרדת קודש לאלוהים , כבוד למקצוע , כבוד לבעל דין , כבוד למדינה ופחד מהגיהנום ימנע משופט לא לשקול שיקולים מקצועיים וטהורים ולא להתעלם מעובדות שנתמכות
בראיות ויגרום לשופט לרדוף אחרי הצדק ויעזור לשופט להגיע לחקר האמת והצדק ולפסוק צדק במשפט .
השופט במשפט כמו אלוהים ולא כמו מלך שליט , מלך יוצר פסק דין
כפי שרוצה וכפי שמתאים לו , אלוהים יוצר רק צדק ולאלוהים אין שיקולים בעשיית הצדק .

משה קירשטיין
moshe kirshtein

פרסום לשון הרע כאילו שופך דמים וחובה להכניס את המפרסם לכלא , מינימום 6 חודשים .
ולמה יפרסם אדם ברשת חברתית על אדם דברים שליליים ? התשובה ברורה כדי לפגוע באדם , להכפיש את שמו ולבזות ולהשפיל ולהוציא לאדם סטיגמה כדי שישנאו אותו .
הגיע זמנו של חוק הקובע עונש מינימום של חצי שנה בכלא בנוסף לפיצוי הכספי , למפרסם לשון הרע בכלי תקשורת וברשתות החברתיות כמו וואטסאפ וטוויטר ואחר .
חל איסור מוחלט לפרסם על אדם גם פרסום חיובי ללא הסכמתו המפורשת בכתב .
גם עורכי דין קובעים עובדות שבין המעשה שתובעים בגינו לבין העובדות שקובעים בכתב התביעה כמו שאדם הוא עבריין פלילי ומסוכן לציבור ומזיק לציבור , אין בהם כלום , רק ניסיון למכור לוקשים לשופט ואם מרמים ומשקרים שופט מקומם בבית הסוהר ,
עורכי הדין יש להם חסינות מפני העמדה לדין פלילי וחסינות מפני לשון הרע ומנצלים את ההגנה שניתנה להם בחוק לרצוח בעל דין בדם קר, בכך שרשאי לפרסם לשון הרע ולקבוע עובדה שקרית שאדם הוא עבריין פלילי ומסוכן רצח .
לשכת עורכי הדין חייבת להעניש כל עורך דין שכתב עובדה לשופט מבלי לבדוק את האמת אם העובדה אמת ואם יתברר כי העובדה שקרית חייבת לשכת עורכי הדין להרחיקו מהמקצוע שעוסק בו עורך דין .
אין מקום לעורך דין שמתנהג כנבל ורוצח
ומרמה ומטעה שופט ומציג מצג שווא לשופט בידיעה ברורה .
שופט שיודע שהציגו לו עובדה שהשקר תצמח ממנה , חייב להגיב לאלתר ולרשום בפרוטוקול שבעל דין או ב”כ שיקרו לו .
שופט שיודע שמרמים אותו ומציגים לו עובדות על אדם שהם שקר , כמו שבעל דין עבריין פלילי ומסוכן ומזיק ועובר לסדר היום כאילו כלום לא קרה וזה נורמה בבית המשפט לרמות ולהטעות שופטים , השופט שותף בפגיעה בבעל דין ומזיק לעשיית הצדק שופט חייב להעביר תלונה ללשכת עורכי הדין אם עורך הדין מרמה ומשקר לו כדי לטפטף רעל .
שופט שיש בו ברית עם אלוהים לא יקנה לוקשים , סיפורי בדים ויבדוק כל עובדה ויבדוק כל עובדה אם קשורה למעשה שדנים בו בפועל .
חובה לבטל את החסינות של חברי הכנסת במקרים שחבר כנסת פירסם על אדם שהוא עבריין פלילי ,
חבר הכנסת שיתכבד וישלח כל מתלונן למשטרה והמשטרה היא הגוף שחוקר עבירות פלילייות והפרקליטות היא הקובעת אם להעמיד אדם לדין פלילי ורק בית המשפט לאחר סיום כל ההליכים המשפטיים יכריע אם אדם עשה מעשה פלילי .
חובה לבטל את החוק המעניק חסינות לחברי הכנסת ולעורכי דין כדי למנוע פרסום שלילי ומזיק שאדם הוא עבריין פלילי .
גם אם אדם הוא עבריין שהורשע בדין פלילי , חל איסור מוחלט לפרסם את עברו בכלי התקשורת וברשתות החברתיות כמו וואטסאפ וטוויטר ואחר , פרסום שאדם הוא עבריין , גם אם יש אמת בפרסום מבזה את האדם . לשון הרע

משה קירשטיין
moshe kirshtein

כמו שאלוהים היה שופט

משפט בפני האלוהים

” משה רבנו לא דיבר אל הסלע , אלא היכה בסלע ויצאו ממנו מים ” .

משה רבנו מבקש מאלוהים בבקשה לצו עשה שיכניס אותו לארץ ישראל כמו את בני עמו , שחלקם גם כופרים .

תחילת הדיון בבקשה
כבר בהתחלה מבקש משה רבנו מאלוהים לסגור את הבקשה ולא להענש שהגיש בקשה שלא קמה לה עילה , בקשת סרק .

וממשיך משה רבנו לטעון בפני האלוהים , כי הבין שטעה שחשב כי נענש על ידי האלוהים בכך שלא מאפשר לו להיכנס לארץ ישראל בגלל מעשים אסורים ופוגעניים שעשה .

וממשיך משה רבנו , חשבתי שאני נענש בגלל שלא דיברתי אל הסלע ונתתי מכה בסלע שיצאו ממנו מים ,

נתתי מכה בסלע כי כבר בהתחלה הבנתי שהכוונה שלך האלוהים הייתה שעם הסלע לא ניתן לדבר וכדי לבקש שיצאו ממנו מים נתתי מכה בסלע שהבקשה שלי אליך תהיה לה תוקף והדרישה שלי אליך אלוהים , היא תפילה מאל מלא רחמים .

וממשיך משה רבנו , לטעון נימוקים לסגירת הבקשה , חשבתי שאני נענש בגלל שהרגתי את המצרי , הרגתי את המצרי כי פגע בבני עמי והמעשה שלי היה מהתגוננות כדי להגן על חיי אדם ואתה האלוהים דורש מכל אדם להגן על חיי אדם , על גופו , לרדוף אחרי הצדק ולעשות צדק , ומי שמתעלם שותף במעשה אסור .

וממשיך משה רבנו , אני מבין עכשיו שלא בגלל המעשים שעשיתי בחיי אני נענש ולא מתאפשר לי להיכנס לארץ ישראל , אלא אני מבין שאני לא נכנס לארץ ישראל כדי לא להיות כמו שאר האדם שהם כמו סלע ואין אם מי לדבר .

מהנימוקים הנ”ל אני מבקש ממך האלוהים לבטל את הבקשה ללא עונש .

וממשיך משה רבנו , לכל מעשה יש כוח ואני מבין שהבקשה שלי אליך האלוהים לצו עשה , אפילו שהיא בקשה שאין לה עילה , בקשת סרק , טוב שהוגשה ,
כי הבקשה מנקה את שמי הטוב שאתה האלוהים לא מעניש אותי בכך שאתה מונע ממני להיכנס לארץ ישראל בגלל מעשים אסורים ופוגעניים שעשיתי בחיי .
אלא , אתה האלוהים בורא עולם , מגן עלי ועל שמי הטוב , כדי שיבין כל אדם שהייתי שליח טוב לאלוהים .
אלוהים
מסכים , הבקשה נדחית .
משה קירשטיין
moshe kirshtein

להעניש את המוסתים יותר מהמסיתים – הם פצצה מתקתקת .
הגרמנים היו עם חכם ומתורבת , עד שהגיע אדולף היטלר והסית את בני עמו לשנוא ולרצוח יהודים .
ונרצחו כ 6 מיליון יהודים ללא סיבה , רק בגלל הסתה .
העולם לא למד כלום , גם עכשיו בודדים מסיתים עמים לצאת למלחמה או להרוג מתנגדים , העולם שותק .
ומיליוני אנשים נרצחים גם עכשיו .
אנשים מסיתים לשנאת חינם נגד אדם ומוציאים לשון הרע .
בכל מקרה של הסתה יש להעניש את המוסתים ללא רחמים .
המוסתים הם סכנה לאנושות , פצצה מתקתקת , הם מסוכנים כי יכולים לפגוע בחיים , בגוף , בכבוד , בשמו הטוב של אדם ובעסקיו .
בכל מקרה שמתגלה מוסת שפגע באדם וגרם לנזקים , אין מקום לנהוג כלפי המוסת מנהג רחמים וחובה למצות עימו את הדין .
אם במעשיו גרם המוסת לנזקים , חובה על בתי המשפט , השופטים לחייב את המוסת בדין לשלם .
אין מקום לרחמים .
משה קירשטיין
moshe kirshtein

אלוהים חרץ גורלו של כל אדם

הקיום של העולם תלוי בשופטים שבחר .
כל שופט שלא שופט צדק
במשפט במדינה שבחרה בו ולא פוסק צדק וקם רשע במשפט , גורם להשמדת המדינה, כי אין קיום למדינה ששופטיו לא פוסקים צדק במשפט שופטים שלא פוסקים צדק גורמים לכל צרה שבאה לאדם במדינה שחי בה .
אם רוצה האדם שלא תבוא צרה עליו ובני משפחתו חייב כל חייו לעשות למען הצדק , להילחם ולרדוף אחרי הצדק ולשמור על נבחריו שיעשו צדק ועל שופטיו שישפטו ויפסקו צדק .
חובה על האדם שרוצה לברוח מצרה ועונש מאלוהים , לא לעצום עיניים ולהיות מעורב בעשיית הצדק , לכל מילה יש כוח אצל אלוהים ואם ראה האדם שפוגעים באדם חייב להתערב .
בית המקדש הראשון והשני נהרסו רק בגלל שאנשים ראו שפוגעים באדם לשווא ולא התערבו למענו .
במילים אחרות אלוהים ברא כל אדם להיות שופט צדק ולרדוף אחרי הצדק ואם אדם עוצם עיניים ולא שופט צדק , ולא נלחם שיעשה צדק ולא בודק את שופטיו , מכאן תפתח הצרה , אם תבוא על האדם צרה .
במילים אחרות כל המצוות שיעשה האדם כמו תרומות , עזרה ואחר , אין להם משקל אצל אלוהים , כי לא זו המטרה של תיקון .
התיקון של האדם מתחיל ונגמר רק בעשיית צדק וברדיפה אחרי הצדק ,
ואם רודף אדם אחרי הצדק , לא יקום
במדינה שחי בה שופט שרוצח את הצדק ולא יגזול שופט בגזל חמור בעל דין צדיק ולא יקום רשע שמנסה לשטות בשופט במשפט ויצליח לצאת מנצח במשפט .
במילים אחרות , אין קיום למדינה אם שופטיו לא פוסקים צדק וקם רשע במשפט ואין קיום לאדם בעולם הזה אם לא עושהלמען הצדק ולא רודף אחרי הצדק ולא שופט צדק במעשיו .
משה קירשטיין
moshe kirshteim

כמו שאלוהים היה שופט

משה רבנו – לוחות הברית

הגיעו לאלוקים לרבות משה רבנו
הגיעו לאלוקים מקובלים לטעון למי מגיע לקבל את לוחות הברית ולכתוב את התורה כפי שציווה אלוקים .
” מי לאלוקים , אלוקים אליו ”
( כל הזכויות שמורות ) .
מקובל טען שהוא אוהב לחלק מתנות
זרק אותו האלוקים כי אולי יש לו אינטרס .
מקובל טען שהוא דובר אמת , זרק אותו האלוקים כי אולי יש לו אינטרס לספר רק מה שמתאים לו ספר .
מקובל טען שנותן עזרה ועזרה בסתר , זרק אותו האלוקים כי אולי יש לו אינטרס .
הגיע אל האלוקים , טען שגם אם אדם הרג למען עשיית הצדק ורדיפת הצדק מגיע לו לקבל את לוחות הברית ולכתוב את התורה .
הסוף ידוע , משה רבנו קיבל את לוחות הברית ורשות לכתוב את התורה ,לא לפני שאלוקים הסביר למשה רבנו כי בחר בו בגלל שהוא מפורסם אצל בני עמו ועשה צדק ורודף אחרי הצדק ולא לפני שהסביר למשה רבנו כי אם יש צדיק אחד מפורסם שרודף צדק , כל העם ירדוף אחרי עשיית הצדק .

משה קירשטיין
Moshe kirshtein

מוציא לשון הרע ,שם רע
כאילו שופך דמים, רשע , אכזר , שפל שאין לו קוים אדומים ולא פוחד מבית משפט ועונש .
אין מקום לרחמים ופשרות בבית המשפט.

החיים והמוות ביד הלשון ובמה שמקליד אדם במקלדת .
אם היה בחוק העונשין חוק שמותר לנפגע שפירסמו עליו בכלי תקשורת וברשת חברתית לשון הרע והוציאו עליו שם רע , לקחת פטיש 5 קילו ולשבור לו את הידיים זה העונש שמגיע לאדם שפירסם לשון הרע בכוונת זדון .
פרסום לשון הרע לא פחות חמור מעבודה זרה, פדופיליה , אונס , גילוי עריות ורצח .
ואם הוציא אדם לשון הרע ולא התנצל ופיצה אין מקום לרחמים בבית המשפט ואין מקום לפשרה מהסיבה,
שמוציא לשון הרע בכוונת זדון פוגע בעצמו כי חייו לא יהיו חיים לא בעולם הזה ולא בעולם הבא .
פוגע בקורבן
פוגע בשופט בכך שגרם לו לשמוע לשון הרע , לאור האמור שופט שדן בתביעה לשון הרע חייב לסיים את המשפט ללא שיהוי ואם מצא את הנתבע אשם בדין שהוציא לשון הרע ולא התנצל וכפה על הנפגע לתבוע כדי להגן על שמו ושל בני משפחתו , שופט שמושכל בלשון הרע ומה ההשלכות להוצאת שם רע ירדוף אחרי הצדק ויעשה צדק במשפט ויעניש כדי שכל מי ששמע לשון הרע יביא את עצמו לדיעה אחרת על הקורבן שנפגע מלשון הרע בכוונת זדון .
משה קירשטיין
moshe kirshtein

שימוש לרעה של עובד ציבור בכוח המשרה , בגידה במעסיק , פגיעה באמון הציבור ברשויות השלטון ולא פחות חמור מרצח .

הגיע זמנו של חוק הקובע באופן מפורש , שכל אדם שמגיע לרשות מרשויות השלטון ולמקום ציבורי כמו בנקים ואחר בשעות קבלת קהל ,הפקיד או האחראי ,המנהל יהיו חייבים ולא בשיקול דעת לאפשר לאזרח לשטוח את טענותיו .
ואם לא איפשרו לאזרח לשטוח טענותיו יקבל האזרח פיצוי של 5000 ש”ח ללא הוכחת נזק .
אם מרגיש עובד הציבור שהוא מאוים רשאי העובד , המנהל להזמין אם יש אבטחה מאבטח .
ומי שיזמין מאבטח יהיה חייב לתת הודעה בכתב מדוע הזמין מאבטח וימסור העתק לאזרח .
אזרחי ישראל אם אתם הולכים למקום ציבורי לשטוח טענות מותר לכם ומומלץ להקליט את השיחה עם עובד הציבור או המנהל ולצלם .
המצב היום חלק מעובדי הציבור השתן עלה להם לראש ועושים שימוש לרעה בכוח המשרה , מגיע אזרח למנהל או פקיד לשטוח טענותיו ואם לא מתאים למנהל ולפקיד לשמוע ולהגיב , הם מצאו שיטה לקרוא למאבטח .
המצב צריך להיפסק לאלתר .
חובה לחוקק את החוק המגן על זכויות האזרח , המאפשר לאזרח לשטוח טענותיו ולקבל פיצוי כספי ללא הוכחת נזק אם לא איפשרו לו לשטוח טענותיו בקבלת קהל .
אין מקום לשיהוי ואין מקום לעובד ציבור , משרת ציבור לעבוד ברשות שלטונית ואין לו דרך ארץ וכבוד לאזרח ולא מטפל כראוי בתלונות ובקשות של אזרחים.
והממונים על העובד והמנהל אם יעצמו עיניים יפוטרו לאלתר .
משה קירשטיין
moshe kirshtein

עיתונאי , אזרח קיבל טלפון עם מידע פלילי , האם רשאי להעביר למה שנחשף למשטרה .

אדם פרץ.לטלפון והוציא ממנו מידע , חדירה לפרטיות שדינה חמש שנים מאסר .
האם רשאי לפרוץ לטלפון להוציא מידע פלילי , לא רשאי , רשאי לפנות למשטרה והמשטרה רשאית לתפוס את הטלפון ולבקש מבית המשפט רשות לעיין בו אם קיים חשד למעשים פליליים .
אדם גנב טלפון והעביר מידע מהכתוב בו לעיתונאי , האם רשאי העיתונאי להעביר מידע פלילי שנחשף אליו למשטרה . חייב העיתונאי ולא בשיקול דעת להעביר מידע פלילי למשטרה כדי למנוע את העבירה .
אדם מצא טלפון ברחוב ורצה לחפש את שמו של בעל הטלפון כדי להחזירו ולאחר שחיפש נגלה בפניו מידע על מעשים פליליים , האם רשאי האדם להעביר את המידע למשטרה ולעשות בו שימוש , רשאי .
האם מידע שנמסר מתוך טלפון ללא הסכמת בעלים למשטרה על עבירה פלילית יכול לשמש כראיה , כן בתנאי שהמשטרה תבקש מבית המשפט רשות לחדור לטלפון כדי לגלות מעשים פליליים .
במילים אחרות קיבלת מידע פלילי ולא חדרת לפרטיות בעצמך , מותר לך להעביר את המידע למשטרה .
נחשפת לשיחה שאתה לא שותף בה ובשיחה דיברו על מעשים פליליים שביצעו , זו לא האזנת סתר ומותר לך להעביר את המידע למשטרה .
דעתי
משה קירשטיין
moshe kirshtein

ועדת ההיתרים דחתה את בקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו למימון ההגנה שמנהלת מדינת ישראל נגדו .

ראש ממשלה שמתנהל נגדו הליך משפטי רשאי לקבל תרומות להגנתו .
באותו משקל אם ראש הממשלה חולה ויש צורך בתרומות להצלתו רשאי ראש הממשלה לקבל תרומות כמו כל אזרח שמבקש תרומות .
הועדה לא שקלה את החלטתה כפי שהיה נוהג אדם מן השורה .
יש שכל ישר ובהחלטה אין שכל ישר ואם אין שכל וההחלטה פוגעת בזכות יסוד של ראש הממשלה להגן על עצמו ללא התערבות של אדם אחר ,
בג”צ בשבתו כבית משפט הגבוה לצדק חייב ולא בשיקול דעת לומר את דברו באופן מפורש לחברי הועדה שדחתה את בקשת ראש הממשלה לקבל תרומות להגנתו ,
הגזמתם .
משה קירשטיין
moshe kirshtein

הוראות חוק, החקיקה השיפוטית , הפסיקה , ספרות מקצועית דחייה, מחיקה במשפט בגלל לשון משתלחת ו/או בגלל ביקורת על שומה , הסקת מסקנות , החלטה של שופט .

משה קירשטיין

הוראות חוק, החקיקה השיפוטית , הפסיקה , ספרות מקצועית הסכמי פשרה , הסדרי פשרה שקיבלו תוקף של פסק דין החלטה אחרת של שופט לאחר מתן תוקף של פסק דין להסכמי פשרה שלא קשורה לביצוע פסק הדין אין לה כל תוקף משפטי . ואם קיימת שוב מחלוקת על המהות לב הסכסוך ההליך הנכון לפתור את המחלוקת לא בבקשה לרשות ערעור אלא הגשת תביעה בהליך נפרד ועצמאי בבית המשפט העליון , שופטת אסתר חיות

משה קירשטיין

כשפוגעים בצה”ל יש מלך במדינת ישראל – בית המשפט

משה קירשטיין

הוראות חוק, החקיקה השיפוטית , הפסיקה , ספרות מקצועית רישום פרוטוקולים בשיטת הקלטה חובה , שחלילה לא תבוא על המשתתפים צרה מהכותב. פרוטוקול , סיכום סטנוגרפי

משה קירשטיין

הוראות חוק, החקיקה השיפוטית , הפסיקה , ספרות מקצועית שמאי , שמאי מכריע , שמאות

משה קירשטיין

שופטים , שוטרים ואדם תנקטו משנה זהירות מפושעים אפסי ארץ שמגישים תלונות שווא נגד כל אדם שמפריע להם לפשוע ולעשות מעשים בניגוד לחוק.

משה קירשטיין

הוראות חוק, החקיקה השיפוטית , הפסיקה , ספרות מקצועית סעיף 79 א לחוק בתי המשפט נוסח משולב התשמ”ד – 1984 שופט שיציע לבעלי דין כי יפסוק לפי סעיף 79א ללא תנאים מוקדמים חכם ילעג לו

משה קירשטיין

הוראות חוק, החקיקה השיפוטית , הפסיקה , ספרות מקצועית שקים, שטרות כישלון תמורה מלא – כישלון תמורה חלקי

משה קירשטיין

אהוד ברק וביבי נתניהו, יחד או אתם היסטוריה

משה קירשטיין

אולמרט שחלילה לא תישבר – לא שאיכפת לעם ממך

משה קירשטיין

אולמרט תמשיך כאילו כלום לא קרה

משה קירשטיין

הבורא ידאג שישראל תמיד חזקה ותעשה השתדלות שלא יהיו חזקים ממנה

משה קירשטיין

אם היה פרס הבורא, הייתי נותן אותו לנשיא ארצות הברית – בוש

משה קירשטיין

אמא של הנרצחת רוז הבת שלך לא בהמה שאת שולחת לה מכתבים

משה קירשטיין

אמריקה ,אנגליה, צרפת, גרמניה לא מפחדים לזרוק מנהיגים

משה קירשטיין

אמריקה צבע עור לא יקבע מי יבחר – אנחנו אמריקה

משה קירשטיין

אני גאידמק , כולנו גאידמק

משה קירשטיין

בית המשפט העליון בשבתו כבג”ץ – סוף הדרך

משה קירשטיין

בלי עם אין מנהיג שיעזור לעם

משה קירשטיין

במדינת פשע, האזרח צריך לתרום את חלקו ולהיפגע מהפשע ו/או להילחם בפשע

משה קירשטיין

גאידמק הרוויח בגדול

משה קירשטיין

גאידמק עם ידוענים הולכים לבלות ולא עושים עסקים

משה קירשטיין

החוק של היום הוא חוק שיבוטל מחר

משה קירשטיין

היהודים העשירים תתחילו להשקיע גם … במנהיגים

משה קירשטיין

היפה הרגה את קינג קונג , אולמרט הדיח את עצמו ולא המשטרה

משה קירשטיין

ושוב מתלכדים המפלגות למען הכסף והמשרות ושימותו הקנאים ותיהרס המדינה

משה קירשטיין

לא לרחם על נשיאים ,ראשי ממשלה וחברי הכנסת

משה קירשטיין

מקיין או אובאמה העיקר שלא תשכחו את כל העולם

משה קירשטיין

משרה רמה, נשיא בית המשפט הוותק הוא שיקבע ולא ועדה

משה קירשטיין

עם ישראל חי והורס לעצמו את החיים

משה קירשטיין

רעידת אדמה רק לא במדינת ישראל

משה קירשטיין

אין בושה לפרסום -פרסום עולה כסף והרבה מאוד

משה קירשטיין

אין ממשלה אין מלך למשטרה

משה קירשטיין

אמריקה מי שנלחם נגד מדינה כל הדרכים מובילות למוות

משה קירשטיין

אמריקה נבחרי הציבור לא מושחתים- תתרמו

משה קירשטיין

אמריקה תצעדי לבד במידה ויבחר נשיא לא מתאים

משה קירשטיין

באמריקה מפורסמים ואלמונים לא שווים

משה קירשטיין

בג”צ היועץ המשפטי תמיד איתו

משה קירשטיין

במלחמה אין ויתורים

משה קירשטיין

חוק ביטוח כיבוי אש

משה קירשטיין

מי יעניש את השופטים

משה קירשטיין

מסלול ירוק לבניית ממ”דים

משה קירשטיין

מתי תקום מפלגת איכפת לי מפיגועים בישראל

משה קירשטיין

צה”ל מתי ירשו לי לבנות מרחב מוגן

משה קירשטיין

תודה לך הנשיא בוש שעשית למען אמריקה

משה קירשטיין

סעיף 122 לחוק התכנון והבניה איחוד וחלוקה של מגרשים ללא הסכמת בעלים – הקלות שניתן לגנוב לציבור זכיוית קניין במקרקעין

משה קירשטיין

רכישת מגרשים ובתים ולא מפעלים – השנאה ליהודים בדרך

משה קירשטיין

רישום חשד פלילי כמו רצח

משה קירשטיין

קורבנות אונס ופשע תתלוננו בזמן אמת

משה קירשטיין

פוגעים בנשיאת בית המשפט העליון בייניש וקולם של המוסמכים נדם

משה קירשטיין

נסראללה אם נותקף

משה קירשטיין

מניות עולות ויורדות – בעלי ענין ממשיכים להוציא כספים

משה קירשטיין

מזוז וקצב – עסקת טיעון שמתאימה לעולם שלישי

משה קירשטיין

מדינת ישראל תמשיכו לאיים בדיבורים

משה קירשטיין

לטוני בלייר אסור להפוך להיסטוריה

משה קירשטיין

לאדם אין שליטה על החיים – על הזהירות יש

משה קירשטיין

כסף כסף על חשבון הפיליפינים תרדוף

משה קירשטיין

חופש הביטוי יותר קדוש ממילים

משה קירשטיין

הפסד של ביבי נתניהו בפריימריס יכתיר אותו לראש ממשלה

משה קירשטיין

היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז נשאר ללא (דיפנס )הגנה

משה קירשטיין

החמולה לא תתפרק

משה קירשטיין

הגענו למצב שקפצונים מפחידים את מדינת ישראל

משה קירשטיין

גם בשנים הבאות בבית המשפט העליון בירושלים

משה קירשטיין

בהגנה על המולדת קללות יכולות לעזור

משה קירשטיין

אמריקה – כולנו נגד טרור והמאורעות לא יכתיבו לנו בקלפי

משה קירשטיין

אמריקה כולנו בוש וכולנו אמריקה

משה קירשטיין

אישה נכנסת עם עיניים פתוחות למיטה

משה קירשטיין

השופטים צריכים תיקון

משה קירשטיין

עמודי החשמל – סכנה המזמינה מוות

משה קירשטיין

פרצה מלחמה ועדה ממלכתית חובה ולא בשיקול דעת

משה קירשטיין

מדינת ישראל- הרמטכ”ל ומפקדים תתפטרו כשיהיה לכם בסטות

משה קירשטיין

הצינתור זה הקידמה

משה קירשטיין

היועץ המשפטי- תשיב מלחמה אבל בחכמה

משה קירשטיין

הרמטכ”ל משקיע שמכיר את כללי המשחק בבורסה

משה קירשטיין

פיקוד העורף נרדם בשמירה

משה קירשטיין

ביבי נתניהו מתאים לחכמים

משה קירשטיין

עמודי החשמל – סכנה המזמינה מוות

משה קירשטיין

מחלת שפעת העופות

משה קירשטיין

מדינת ישראל כל מה שעשינו … כתוב שם למעלה

משה קירשטיין

חורבן המדינה למי איכפת שיקום

משה קירשטיין

מורשה חתימה שני בחשבון חובה אפילו בועד הבית

משה קירשטיין

עבירה קלה לא תחשב פלילית עם קלון בעבירה ראשונה

משה קירשטיין

בג”צ מסכן שמנוצל אבל מספיק חכם לדעת שמנוצל

משה קירשטיין

להתעורר ללא תאונות דרכים

משה קירשטיין

מי שמתחרט בעבירה שביצע לא מטריד עדים

משה קירשטיין

נאשם בנשיקה שבמחלוקת לא צריך לזמן את המתלוננת

משה קירשטיין

נמצא? הפתרון לתקציב לתרופות מצילות חיים ושמירה על החיים

משה קירשטיין

להתנות תנאים לארה”ב בענייני בטחון שלום העולם – סכנה לעולם

משה קירשטיין

לא לרחם על שרון – ביבי נתניהו 

 משה קירשטיין

לוועדה לבחירת שופטים אין סמכות לחלק עבודות

משה קירשטיין

בג”ץ לא אמא ומתפקדי הליכוד לא יתומים

 משה קירשטיין

מסיבה – מסיבה עצובה לעם

משה קירשטיין

מעצרים שיטה פסולה המסכנת את תושבי ואזרחי המדינה

משה קירשטיין

הפתרון למשעל – ממשלת אחדות

משה קירשטיין

מי שלא נפגע מהפשע במדינת ישראל – שיקום

משה קירשטיין

חוק פרץ והצדק- התנהגותו בענין פיטורי עובדים בבזק חמורה

משה קירשטיין

 מחוקקים – להגן על האזרחים סמכות שבחובה ולא בשיקול דעת

משה קירשטיין

 כשמתלוננים- חובה להסיק מסקנות נכונות

משה קירשטיין

 שופט אמור להיות חכם- גם בשפיטה

משה קירשטיין

 אהוד ברק – לפחות תילחם על הדרך

משה קירשטיין

חוק ולא הפקרות- רכוש האזרחים זה לא הפקר

משה קירשטיין

 ממשלת ישראל תרדו מהארץ – ותנו לעם לחיות

משה קירשטיין

 יש שופטים בירושלים

משה קירשטיין

להתחמק מפסיכופת בדרכים – לא תמיד מצליח

משה קירשטיין

השיבה הביתה

משה קירשטיין

דרושה חקיקה משלימה ומתוקנת בענייני קבורה

משה קירשטיין

התנהגות המדינה כדין כל מעביד

משה קירשטיין

שרי האוצר

משה קירשטיין

משחק מכור

משה קירשטיין

חוק פרץ והצדק

משה קירשטיין

צה”ל פוגע בביטחון המדינה-מאפשר לתרץ תירוצים

משה קירשטיין

 לנהל מדינה – צריך להיות מקצועי

משה קירשטיין

 ראש הממשלה וחברי הכנסת – הם שלוחה של המפלגה

משה קירשטיין

אמריקה -אין לנו אמא אחרת

משה קירשטיין

 מדינת ישראל ארץ זבת חלב ודבש לפושעים

משה קירשטיין

רק המוכרים אחראים בגין העיסקאות ואספקת מוצרים

משה קירשטיין

ישראל -ארץ זבת חלב ודבש לפושעים אזרחי העולם

משה קירשטיין

 שלמה המלך לא לבד

משה קירשטיין

 מדינת ישראל מסכנת את הבורסה -למשקיעים אין מחר

משה קירשטיין

 לפני שיגלו תרופה לסוכרת נעורים , סוכרת

משה קירשטיין

 לא מפחדים

משה קירשטיין

 כל השטחים שלנו

משה קירשטיין

אז שרון הבטיח – מה יעשו לו אם לא יקיים

משה קירשטיין

 נשים לא פחות חזקות מגברים

משה קירשטיין

 ויזנטל – נציגי הציבור לא ראויים להנהיג את המדינה

משה קירשטיין

 משה קירשטיין – עוד סיבה להחליף את השלטון ולבחור במפלגה חדשה

משה קירשטיין